CXXIV - Soud
Nejlepší právo jest pokojné (přátelské) narovnání, učiněné buď od těch, mezi nimiž jest soud, aneb od prostředníka. Toto-li nic neprospívá, jde se ku právu1, v kterém sedí soudce (sudí)2 s přísedícími3. Právní (krevní) písař4 perem píše hlasy. Původ (žalobník)5 žaluje na pohnaného6 a přivodí svědky7 proti němu. Pohnaný (nařčený, obžalovaný) se vymlouvá skrze právního zástupce8, jemuž odporuje původův zástupník9

Pak soudce vynáší soud propouštěje nevinného a odsuzuje vinného k trestu a pokutě nebo na smrt. 
 


Zpět    Obsah   Dále