XLI - Smysly zevnitřní a vnitřní
Zevnitřních smyslů jest pět. Oko1 vidí barvy, co jest bílého nebo černého, zeleného nebo modrého, červeného anebo žlutého. Ucho2 slyší zvuky, jak přirozené (hlasy a slova), tak umělé (hlaholy hudební). Nos3 (čichá) čije vůně a puchy. Jazyk4 s ponebím okusuje chuti, co sladkého neb hořkého, perného neb kyselého, trpkého či příkrého. Ruka5 rozeznává dotýkáním věcí velikost a jakost, teplé a studené, vlhké a suché, tvrdé a měkké, hladké a drsnaté, těžké a lehké. 

Smyly vnitřní jsou tři. Smysl pospolný7 [pod přední částí hlavy] pojímá věci od smyslů zevnějších poskýtané [vnímané]. Obraznost6, [pod temenem, rozsuzuje tyhle věci, přemýšlí] a mívá sny. Paměť [pod záhlavím] každou věc schovává i vydává. Některé zapomíná; a to jest zapomenutí. Sen (spánek) jest odpočívání smyslů. 
 


Zpět    Obsah   Dále