Sedmero věkův člověka
Člověk jest nejprve nemluvně (dítě)1, potom pachole2, pak mládenec3, tudy jinoch (jonák)4, napotom muž5, nato stařec6, konečně kmet (stařec sešlý)7. Tak také při druhém pohlaví jsou děvčátko8, děvče9, panna10, žena (paní)11, stařena (bába)12, babička (nad hrobem) sešlá13

Zpět    Obsah Dále