LXII - Švec
Švec1 dělá pomocí šídla2 a smolené dratve3 na kopytě4 z kůže5, která se knejpem6 krájí, boty9, škorně (kratice)10, trepky7 a střevíce8, na nichž jest viděti svrchu nárt, zespod podešev a z obou stran lošny. 

Zpět    Obsah   Dále