CXVII - Štědrota
Štědrota (štědrost)1 míru drží v bohatství, jehož počestně vyhledává, aby měla, co by rozdala (dala) nuzným2.Ty odívá3, živí4 a obdařuje (obohacuje)5 s veselou tváří6 a křídlatou (ochotnou)7 rukou. 

Bohatství8 podrobuje sobě, ne však sebe jemu (poddává) jako lakomec9, který má, aby měl, aniž jest statků svých držitelem (pánem), leda hlídačem, a nenasyceně vždy shrabuje10 pazoury svými. Než ona šetří také a schovává své věci zamykáním11, aby vždy měla. Ale mrhač12 marně mrhá dobře nabyté jmění a konečně nouzi trpí. 
 


Zpět    Obsah   Dále