XCVII - Škola
Škola1 jest dílna, kde se mladistvé duše ctnosti vyučují (ke ctnosti se vedou) a dělí se na třídy. Učitel2 sedí na učitelské stolici3, žáci4 v lavicích5. On učí, tito se učí. Něco se jim napisuje křídou na tabuli6. Někteří z nich sedí u stolu a píší7. On opravuje8 chyby. Někteří stojí a odříkávají, co v paměť uložili (čemu se z paměti naučili)9. Někteří rozprávějí10 a chovají se svévolně a nedbale. Ti se trestají prutem11 a metlou12

Zpět    Obsah   Dále