CXLI - Šik a bitva
Když se má bitva vésti, staví se vojsko v šik a dělí se na čelo1, týl2 a křídla3. Pěchota4 se míchá mezi jízdu5. Ona se dělí na setniny, tato na švadrony. Ony mají uprostřed korouhve6, tyto praporce7. Jejich představení jsou desátníci, korouhevníci (praporečníci), poručíkové, setníci8, rytmistři9, plukovníci, tisícníci a ze všech nejvyšší polní vůdce [generál]. Bubeníci10 a kotelníci11, jakož i trubači12 volají do zbraně a vojáka rozněcují. 

S počátku bitvy se dávají rány z ručnic (pušek)13 a kusův (děl)14. Potom se bojuje zblízka15 píkami a meči. Přemožení se buď zabíjejí16, anebo se zajímají, anebo utíkají17. Posila18 přichází ze záloh. Zavazadla19 se rozchvacují. 
 


Zpět    Obsah   Dále