CXXXII - Šermírna
Šermíři vcházejí v boj na šermišti, potýkajíce se buď meči nebo kordy1, buď kopími2 a dvousečnicemi3, buď tesáky4, buď končíři5 na konci obvázanými, aby smrtelně (na smrt) neranili, nebo spolu plecem [rapírem] a dýkou6. Zápasníci7, u Římanů předtím nazí a olejem natření, popadají se vespolek a usilují, který kterého by mohl poraziti, zvláště podrážením nohou8. Slepotepci9 se bili pěstmi u směšného potýkání, a to se zavázanýma očima.

Zpět    Obsah   Dále