XLIII - Šerední lidé a potvorní
Potvorní a ohyzdní lidé jsou tělem se lišící od obecné způsoby, jako jsou: náramný obr (velikán)1, trpaslík (pidimužík)2, dvoutělec3, dvouhlavec4 a těm podobné potvory. K těm se počítají: hlaváč (hlavatý)5, nosál (nosáč)6, pyskáč (pyskatý)7, hubatý (bucek)8, šilhán (šilhoun, šilhavý)9, křivokrký10, volatý (voláč)11, hrbáč (hrbatý)12, křivonohý13, chocholouš (špicohlávek)15 s lysým14

Zpět    Obsah   Dále