XC - Rozbití korábu
Když se vichr (bouře)1 náhle strhne (zdvihne), svinují plavci plachty2, aby koráb na úskalí3 nevrazil, nebo na mělčiny4 nevjel. Nemohou-li ujíti nebezpečenství, následuje rozbití korábu5. Tu hynou bídně lidé, zboží a vše, co jest v lodi. Aniž tu co prospívá (pomáhá) veliká kotvice6 na velbloudě (laně) do moře uvržená. Někteří vyváznou buď na prkně7 vyplovouce, buď na lodičce8. Částka zboží i s mrtvými se donáší mořem9 k břehům. 

Zpět    Obsah   Dále