CXIX - Rodokmen
Člověka1 se dotýkají pokrevenstvím v pořadí [vzestupném]: otec [otčím]2 a matka [macecha]3, děd4 a bába (pramáti)5, praděd6 a prabába7, prapraděd8 a praprabába9, děd pradědův (děd prabábin)10 a bába pradědova (bába prabábina)11, praděd pradědův (praděd prabábin)12 a prabába pradědova (prabába prabábina)13; další se jmenují předkové14-14. V pořadí [sestupném]: syn [pastorek]15 a dcera [pastorkyně]16, vnuk17 a vnučka18, pravnuk19 a pravnučka20, prapravnuk21 a prapravnučka22, vnuk pravnukův23 a vnučka pravnukova24, pravnuk pravnukův25 a pravnučka pravnukova26; ostatní slovou potomkové27-27. V poboční (postranní) řadě jsou strýc28 a teta29, ujec (matčin bratr)30 a ujka (matčina sestra)31, bratr32 a sestra33, bratranec34, sestřenec35 a tetěnec [syn otcovy sestry]36-36

Zpět    Obsah   Dále