LVIII - Práce se lnem
Len a konopě, vodou močené a zase usušené1, trou se trlicí (mnadlicí) dřevěnou2, kdež pazdeří3 odpadává; pak se vochluje (hachluje) vochlemi (hachlemi) železnými4, čímž se koudel5 odlučuje. Čistý len se váže na kužel6 od přadlí7 [přadleny], která levou rukou nit vytahuje8, pravou12 točí kolovrátkem (přeslicí)9 nebo vřetenem10, na němž bývá přeslen11. Niti bere na sebe potáč (cívka)13. Odtud se motají na moták14. Tudy buďto se vijí klubka15, nebo se dělají přadénka16

Zpět    Obsah  Dále