LXXXVI - Převoz
K prospěchu chtějících přes řeku, aby se nepomáčeli, vynalezeny jsou mosty1 pro vozy a lávky (můstky)2 pro pěší. Má-li řeka brod3, přebřídá se4. Dělají se také vory (svory, plti, prámy)5 ze spojených trámů, anebo pramice6 ze sbitých břeven (dřev), aby vodu nepouštěly do sebe. Dále se dělají čluny7, které se ženou veslem8 nebo sochorem9, anebo se táhnou lanem10

Zpět    Obsah   Dále