Pozvání

Učitel: Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti! 

Dítě: Co to jest, moudrým býti?

Učitel: Všecko, což potřebného, dobře znáti, dobře dělati, dobře vysloviti. 

Dítě: Kdo mě tomu naučí? 

Učitel: Já s pomocí Boží. 

Dítě: Jakým způsobem? 

Učitel: Provedu tě všudy, ukáži ti všecko, pojmenuji ti všecko.

Dítě: Tu jsem! Veď mě ve jménu Páně!

Učitel: Především se musíš naučit pouhým zvukům, z kterých jest složena lidská řeč, které umějí zvířata vydávati a tvůj jazyk umí napodobovati i ruka tvá může malovati. Potom půjdeme do světa a obhlédneme všecky věci. 

Živou i hlasitou abecedu máš zde

 Zpět  Obsah  Dále