CL - Poslední soud
Nebo přijde soudný den, který hlasem trouby1 mrtvé2 vskřísí a s nimi živé povolá před soudnou stolici Ježíše Krista3, jevícího se v oblacích, ke skládání počtu ze všelikých skutkův. Tu nábožní (spravedliví) a vyvolení4 do života věčného, do místa blahoslavenství a nového Jerusaléma5 půjdou, bezbožní ale a zatracení6 s ďábly7 do pekla8 uvrženi budou, aby tam na věky trápeni byli. 

Zpět    Obsah   Dále