CIV - Polohy oběžnic
Luna (Měsíc) probíhá zvířetník každý měsíc, Slunce v roce; Merkur (Dobropán) a Venuše (Krasopaní), slunci nejbližší, onen ve 115, tato v 585 dnech; Mars (Smrtonoš) ve dvou letech; Jupiter (Kralomoc) skoro ve dvanácti, Saturn (Hladolet) ve třiceti letech. [Odtud se rozličně spolu scházejí a jedna na druhou hledí, jakž zde jsou:] Slunce a Merkur v sejití (konjunkci), Slunce a Měsíc v opposici, Slunce a Saturn ve tříhranu (trinus), Slunce a Jupiter ve čtverhranu (quadratura), Slunce a Mars v šestihranu (sextilis). 

Zpět    Obsah    Dále