CXXIX - Pohřeb
Mrtví se před časy pálívali a popel se schovával v popelnici1. My zavíráme své mrtvé do rakve (truhly)2, klademe na máry3 a dáváme vynésti s pohřebním průvodem na hřbitov4, kde se po vykonaných službách pohřebních kladou od hrobařů (hrobníků)5 do hrobu a zahrabují6. Hrob se přikrývá kamenem7 a ozdobuje náhrobky8 a hrobními nápisy9. Když se mrtvé tělo nese, zpívají se písně a na zvony10 se zvoní. 

Zpět    Obsah   Dále