CXLV - Pohanství
Pohané sobě vymyslili skoro dvanáct tisíc božstev. Přednější z nich byli: Jupiter1, bůh nebe, Neptun2, bůh moře, Pluto3, bůh pekel; Mars4, bůh vojny, Apollo5, bůh umění, Merkurius6, bůh zlodějů, kupců a výmluvnosti; Vulkán, bůh ohně a kovářů; Aeolus, bůh větrů; [a nejoplzlejší Priapus]. Měli také ženská božstva, jako byly: Venuše7, bohyně milosti a rozkoší, se synáčkem Kupidem8; Minerva s devíti Musami, bohyně umění; Juno, bohyně bohatství a sňatků; Vesta, bohyně čistoty; Ceres, bohyně obilí, Diana, bohyně lovu (honby) a Fortuna. Ba i Choroba (Nemoc) i Zimnice sama byly bohyněmi. Egypťané ctívali za boha všeliký druh zvířat a rostlin, i cožkoli zrána nejprve uzírali. Filistínové obětovali Molochovi9 své děti k upálení za živa. Indové10 se posud klanějí zlému duchu (čertu)11

Zpět    Obsah   Dále