LXXXII - Pocestný
Pocestný1 nese na ramenou v ranci2, co kapsář3 neb opasek (míšek)3 obsáhnouti nemůže. Kryje se pláštěm5. Drží v ruce hůl6, jíž by se podpíral. Potřebí mu peněz na útratu, jakož i věrného a hovorného tovaryše7. Pro stezku (pěšinu)3, není-li ušlapaný chodník, ať se nespouští silnice!9 Necesty10 a rozcestí11 klamou a zavádějí v rokliny12; tak také polní13 a křížové cesty [křižovatky]14. Nech tedy se ptá naproti jdoucích15, kudy má jíti, a vystříhá se loupežníků16 jak na cestě, tak i v hospodě17, kde nocuje (noclehuje). 

Zpět    Obsah   Dále