LXXXVII - Plování

  • Také lidé přeplouvají vody na snopku sítěném1; pak na nadmutých volských měchýřích2; potom volným přebíráním (pohybováním) rukou a nohou3.
  • Konečně se naučili (umějí) někteří šlapati vodu4, pod pás se potopujíce (ponořujíce) a šaty nad hlavou nesouce.
  • Nořec (potápěč)5 také plovati může pod vodou jako ryba. 

Zpět    Obsah   Dále