XLIX - Pekařství
Pekař1 podsívá mouku na moučním sítě2 a dává (sype) do díže3. Potom přilévá vody, dělá těsto4, mísí je dřevěnou kopistí5. Pak dělá chleby (bochníky, pecny)6, koláče7, žemle (žemličky, bělky, housky)8, obvarky (postní preclíky)9 a j. Pak to klade na lopatu10 a sází do peci11 čelesnem [ústím peci]12. Dříve ale vyhrabává hřeblem13 oheň a uhlí, které hází dole na hromadu14. A tak se peče chléb, mající kůrku15 zevnitř a střídu16 uvnitř.

Zpět    Obsah   Dále