XCII - Papír
Staří užívali bukových desk1 nebo listí2, jakož i lýčí3 stromového, zvláště egyptského kře, jemuž říkali papyrus. Nyní jest v užívání papír, který dělá papírník v papírně4 ze lněných veteší (hadrů)5, které se utloukají6 na kašičku, již ve formy (síta) nabíraje7 rozvodí v archy8 a na povětří vykládá, aby oschly. Pětadvacet jich dělá knihu9, dvacet knih rys10, deset těchto (rysů) balík11. Co má dlouho trvati, píše se na bláně12

Zpět    Obsah   Dále