XLV - Orba
Oráč1 zapřahá voly3 do pluhu2, a drže levou rukou kleč4, pravou otku5, jíž odstrkuje hroudy6, oře (krájí) zemi krojidlem a radlicí7, která byla předtím mrvou (hnojem)8 pohnojena, a dělá brázdy9. Pak seje semeno10 a zavlačuje branami11. Žnec12 žne zralé obilí srpem13, sbírá hrsti14 a váže snopy15 Mlatec16 na mlatě17 mlátí (tříbí) obilí cepem18, věje věječkou19, a když se pleva oddělila a sláma20, sype do pytlů21

Sekáč22 na louce dělá seno, sekaje trávu travní kosou23, shrabuje hráběmi24, dává v kůpy (kopky)26 podávkami25 a dováží na vozích27 do seníku28
 


Zpět    Obsah   Dále