CX - Opatrnost
Opatrnost1 všecko ohledává jako had2 a nečiní, nemluví ani nemyslí nic nadarmo. Ohlíží se3 jako do zrcadla4 na minulé věci a pohlíží5 jako dalekohledem7 do budoucnosti neboli na konec6. A tak nahlédá, co učinila a co činiti zůstává. Skutkům svým vytýká počestný, užitečný a spolu, býti-li to může, příjemný cíl. 

Cíl uviděvši rozhlíží se po prostředcích neboli cestě8, která vede k cíli. Než volí jisté a snadné a raději méně jich nežli více, aby nic nepřekáželo. Na příležitost9, jež -- na čele vlasatá10, ale na [temeni] holá (lysá)11, k tomu křídlatá12 -- snadno se vysmeká, dobrý pozor má a jí se chápe. Na cestě kráčí opatrně, aby se neudeřila anebo nezbloudila. 
 


Zpět    Obsah   Dále