Oheň  • Oheň hoří, pálí a spaluje (tráví).
  • Jeho jiskra, vyražená (vykřísnutá) pomocí ocílky1 z křesacího kamene (křemenu)2 a chycená v křesadle3 troudem, rozsvěcuje (zapaluje) sirku4 a tudy svíčku5 neb dřevo6 a vzbuzuje plamen7 aneb oheň8, který zachycuje stavení.
  • Dým (kouř)9 vystupuje odtud, který chytaje se komína10 obrací se v saze (kopet).
  • Z hořícího dřeva se dělá oharek11.
  • Ze žhavého uhlu se dělá mrtvý uhel12.
  • Co zůstane naposledy, jest popel13 a pýř (pýření, doutnající popel). 

Zpět    Obsah   Dále