CXLIII - Obležení města
Město, majíc přijíti v obležení, napřed se vyzývá trubačem1 a zve se ke vzdání. Což nechce-li učiniti, dobývá se od obléhajících a brává se buďto přelízáním zdí po žebřících2 nebo rozkotáváním berany3 anebo z děl (kusů)4 rozstřelováním, nebo vylamováním bran páčí5, nebo házením do města ohnivých kulí6 z moždířů7 od dělostřelců8, již se skrývají za koši9, nebo podkopáváním od kopačů10. Obležení se brání se zdí11 ohněm, kamením atd. anebo činí výpady12. Město ztečené (mocí dobyté) bývá zedráno, zbořeno a někdy s prstí srovnáno. 

Zpět    Obsah   Dále