Oblaka


Z vody vystupuje pára1. Odtud se dělá oblak2 a blízko země mlha3

Z oblaku kape (teče po krůpějích) dešť a lijavec4, který zmrzlý bývá kroupami5, napolo zmrzlý sněhem6, zahřátý rzí (rudou). 

V dešťovém oblaku, jenž stojí naproti slunci, ukazuje se duha7

Krůpěj do vody padajíc činí bublinu8, mnoho bublin dělá pěnu9
Ze zmrzlé vody bývá led10. Zmrzlá rosa slove jinovatka. 

Ze sirné páry pochází hrom, jenž z oblaků vynikaje s bleskem11 hřímá a bije. 
 

     

Zpět    Obsah    Dále