Nebe


Nebe1 se otáčí a obchází zemi2 uprostřed stojící. 
Slunce3, kdežkoli jest, svítí ustavičně, ačkoli chmury (mračna)4 nám je odnímají. I působí svými paprsky5 světlo, světlo pak den. 
Naproti jest tma6; odtud noc. V noci svítí měsíc7 a hvězdy8 se třpytí, jiskří. U večer9 jest soumrak, ráno zoře (jitřní záře)10 a svítání (úsvit). 

Zpět    Obsah   Dále