CI - Mudrctví

  • Badatel o přírodě1 zkoumá všeliké stvoření Boží v přírodě.
  • Zpytatel věcí nadpřirozených2 zpytuje příčiny věcí a účinky.
  • Počtář počítá čísla sčítaje, odčítaje, násobě a děle, a to buď číslicemi3 na pergamenech nebo penízky (tantesy)4 na početním stolku.
  • Venkované počítají5 na křížky (X) a polokřížky (V), na tucty, mandele a kopy. 

Zpět    Obsah   Dále