CIX - Mravouka
Život tento jest cesta neboli rozcestí, podobné písmenu pythagorskému Y, jehož levá stezka jest široká1, pravá úzká2; ona jest (cesta) nepravosti3, tato ctnosti4. Pozoruj, mládenče5! Herkula následuj! Zanech levé, nepravost v ošklivosti měj! Pěkný mívá příchod6, ale hanebný a propastný východ7. Kráčej pravou, jakžkoli trnovitá8! Žádná cesta není neschůdná ctnosti. Následuj, kam tě ctnost vede, skrze úzkosti (těžkosti) k oslavení, k hradu (svatyni) slávy9. Cesty prostřední se drž a pravé stezky, tak nejbezpečněji půjdeš! Střez se, abys nevykročil z pravé (cesty) [doprava]10! Náruživosti, koně divého11, na uzdě měj12, abys po hlavě nespadl! Chraň se, abys nepřišel na levou13 z oslovské lenivosti14, nýbrž pokračuj stále i usiluj k cíli! Tak věnce dosáhneš (ověnčen budeš)15

Zpět    Obsah   Dále