XLVIII - Mletí
Ve mlýně1 běží kámen (žernov)2 na kameně3, kolem otáčený4, mele do koše5 nasypané zrní a odděluje otruby6, padající do truhly7, od mouky přesívající se přes pytlík8. Takový mlýn byl napřed mlýn ruční (samotížný, žerna)9, potom mlýn koňský10, pak mlýn vodní11 a mlýn lodní12; konečně mlýn větrný (větřák)13

Zpět    Obsah   Dále