XLVII - Medaření
Včely vypouštějí roj (rojí se)1 a dávají mu vůdce (matku, královnu)2. Roj ten, když odletem straší (odletěti chce), volá se zpět (vrací se) cinkáním na měděnici3 a zavírá se do nového úlu4. Stavějí sobě šestihranné sklípky (přehrádky, buňky)5 a naplňují je strdí (strdím) a dělají plásty6, z nichž teče med7. Voštiny ohněm rozpuštěné se obracejí ve vosk8

Zpět    Obsah   Dále