CXXII - Město
Z mnoha domů bývá ves (vesnice, dědina)1 neb městečko (městys) aneb město2. Ono i toto se upevňuje i spojuje hradbami (zdmi)3, valem4, náspy5 a kolím6. Uvnitř okolo zdí jest městiště (parkán)7, vně příkop8. Na hradbách jsou bašty9 a věže10. Hlídky (strážnice)11 stojí na vyšších místech. Do města se chodí z předměstí (podměstí)12 branou13 přes most14. Brána má zapadací mříže (brlení)15, zdvíhací most16, vrata17, zámky a závory, jakož i šranky18. Na předměstích jsou zahrady19 a dvorce20, jakož i hřbitovy (svatá pole)21

Zpět    Obsah   Dále