LIII - Masné krámy
Řezník1 bije dobytek krmný2, neb hubený3 není k jídlu. Poráží palicí4 aneb zařezuje řezákem5, stahuje z kůže6 a rozsekává a maso na prodej vykládá v masných krámech7. Vepře (svini)8 holí (opaluje) ohněm aneb (paří) vřelou vodou9 a dělá plece10, šunky11 a polty12; mimoto všelijaké nadívaniny, veliká jelita13, krevnice14, jítrnice15, klobásy16. Sádlo17 a lůj18 se přepouští (vyškvařuje). 

Zpět    Obsah   Dále