LXXVIII - Malířství
Malování (malby)1 baví (potěšují) oči a zdobí pokoje. Malíř2 maluje obraz štětcem3 na desce4 na šráku5 v levici drže palet (barviště)6, na kterém jsou barvy, jež se trou od chlapce (učenníka)7 na mramoru (třecím kamenu). Sochař vyřezává (řezá, tesá) sochy8 ze dřeva a kamene. Řezbář řeže a rytec ryje v dřevě, v mědi a na jiných kovech podoby10 a písmena rydlem (rylcem)9

Zpět    Obsah   Dále