CXV - Lidskost
Lidé jsou stvořeni (učiněni) ke společným výhodám; proto mají býti lidští. Buď příjemný a milý ve tváři1, vlídný a zdvořilý v povahách [obcování] a způsobech2, přívětivý a pravdomluvný ústy3, vroucí a upřímný v srdci4

Miluj a tak milován budeš! Z toho pojde obapolné přátelství5 jako u hrdliček6, svorné, krotké a z obou stran laskavé. 

Divní (nevrlí) lidé jsou nevraživí, zasmušilí, nezpůsobní, hádaví, hněviví7, ukrutní8 a nesmiřitelní, podobnější vlkům a lvům nežli lidem a mezi sebou nesvorní; proto se bijí (potýkají) zbraní9. Závist10 jiným zle přeje, a hubí se sama. 

Zpět   Obsah  Dále