XLII - Lidská duše
Duše jest život těla, v celku jedna: toliko živoucí v rostlinách, k tomu čijící ve zvířatech, ještě i rozumová u člověka. Tato záleží ve třech věcech: v rozumu, kterým poznává a chápe dobré i zlé aneb pravdivé a zdánlivé; ve vůli, kterou vyvoluje a požaduje nebo opouští a odmítá poznanou věc; v citu, kterým následuje vyvolené dobré aneb prchá před zamítnutým zlým. 

Odtud pochází naděje a bázeň v žádosti i odporu, odtud láska i radost v požívání, ale hněv a bolest ve vášni. Pravé poznání věcí jest věda, falešné blud, domnění, podezření. 
 


Zpět    Obsah   Dále