CXXVIII - Lékařství
Nemocný1 posílá pro lékaře2, který sahá na puls (žílu)3 a dívá se na moč4. Pak předpisuje lék na cedulce5. Ten se připravuje od lékárníka6 v lékárně7, kde se chovají léky v truhličkách8, puškách [krabicích]9 a lahvicích10. I jest buď picí lék11, buď prášek12, nebo jsou pilule13, koláčky14 anebo šťaviny [lektvary]15. Střídmost a modlitba16 jsou nejlepší lékařství. Ranhojič18 hojí rány17 a vředy mastmi19

Zpět    Obsah   Dále