LXXIV - Lázeň
Kdo žádá koupati se ve studené vodě, jde do řeky1. V lázni2 obmýváme špínu, buďto sedíce ve vaně3, buďto vystupujíce na párnu (párnici, potnici)4 a otíráme se mořskou pěnou5 nabo žíněnkou6. Ve svlékárně7 svlíkáme šaty a opásáme se zástěrkou8. Hlavu kryjeme čepičkou9 a nohy klademe v měděnici10. Služka lazenní [lázeňská]11 poskytuje vodu v nádobě12, kterou nabírá z vany13, do které teče trubami (z trub)14. Lázeňský15 natíná lehko pušťadlem16 a sázeje baňky17 vytahuje zákožní krev, již utírá houbou18

Zpět    Obsah   Dále