CXXVI - Kupectví
Zboží odjinad přinesené (přivezené) v kupeckém domě1 buďto se směňuje nebo na prodej se vykládá v krámích2 a prodává se za peníze3 buď odměřené na loket4, aneb odvážené na váhu5. Budkáři6, přechodníci (chozíři)7 a vetešníci8 chtějí také slouti kupci. Prodavač9 ukazuje prodejnou věc (zboží) a cení ji (povídá cenu), mnoho-li stojí (zač jest). Kupující (kupec)10 smlouvá a cenu podává. Pakli by někdo více podával, pouští se věc tomu, kdo nejvíce dává. 

Zpět    Obsah   Dále