CXXXVIII - Královské důstojenství
Král1 sedí v královské velebnosti na svém trůně2 v nádherném oděvu3, ozdoben jsa korunou4, drže v ruce berlu5, obstoupen množstvím dvořanů. Mezi těmi jsou přední: kancléř6 s rádci a sekretáři, maršálek7, hofmistr8, číšník9, truksas10, vladař pokladů11, nejvyšší komoří12 a podkoní (štolba)13. Po těch jdou dvořané14, pážata15 a komorníky a lokaji16, drábové17 s tělesnou stráží. Cizozemským vyslancům18 dává slavnostní audienci. Jinam odesílá své zástupce, místodržící, úředníky, důchodní a legáty, za nimiž posílá nové rozkazy posly19. Dvorský blázen20 strojí smích svými žerty. 

Zpět    Obsah   Dále