LXVIII - Kovář
Kovář1 ve výhni (kovárně)2 vzdýmá oheň měchem3, který nadymuje (šlape) nohou4, a tak rozpaluje železo. Potom vytahuje (vybírá) kleštěmi5, klade na kovadlinu6 a kuje (buší) kladivem (perlíkem)7, an jiskry8 odskakují (odletují). A tak se kují hřebíky9, podkovy10, cány (šíny)11, řetězy12, plechy, zámky (klatky) s klíči, stěžeje atd. Železa rozpálená hasí v hasírně. 

Zpět    Obsah   Dále