LXXXIX - Koráb kupecký
Koráb1 se nežene vesly, ale samou mocí větrů. V něm se pozdvihuje stěžeň2, upevněný ze všech stran ke krajům lodi provazy3, na kterém se zavěšují ráhna4 a na těch plachty5, jež se proti větru rozvinují6 a za provazy7 otáčejí. Plachty jsou: veliká8, přední9 a zadní10. V předu jest nos (špice)11; vzadu se staví praporec12. Na stěžni jest koš13, hlásnice lodi; a nad korunou korouhvička14, větrův ukazovačka. Kotvou15 se loď zastavuje. Olovnicí16 se zkoumá hloubka. Plavící se chodí po palubě17. Plavci běhají po chodbách18 lodních. A tak se přes moře plaví. 

Zpět    Obsah   Dále