XCIII - Knihtiskařství
Knihtiskař má (z kovů) lité písmo u velikém počtu rozdělené po přehrádkách5. Sazeč1 je vybírá jedno po druhém a skládá podle vzoru, který na držátku2 před ním nastrčený stojí, slova v uhelnici3, až bývá řádka. Ty dává na desku4, až bývá strana6. Tyto zase na prkno7, které železnými lištami8 pomocí šroubů9 svírá, aby se nerozpadly. A dává je do presu10. Tu tiskař pomocí balíků11 nadává barvu tiskařskou, klade na to archy na víko (příklop)12 dané, jež strká pod plát13 a vřeteno14 a tiskadlem15 přitiskaje činí, že list písmo vpíjí. 

Zpět    Obsah   Dále