XCV - Knihař
Před časy lepili papír k papíru a stáčeli to v jednu stůčku1. Dnešního dne váže knihy knihař, an archy do klihové vody namočené suší2. Potom skládá3 a tluče kladivem4. Pak sešívá5, svírá presem6, který má dva šrouby7. Na hřbetě klíží, obřezákem8 obřezává, ostatek blanou neb koží9 povlíká (potahuje), upravuje a přidělává k nim záponky10

Zpět    Obsah   Dále