XCIV - Knihárna
Knihkupec1 prodává v knihárně2 knihy, jichž poznamenání spisuje3. Knihy se rozestavují po příhradách4 a pro potřebu na pulpitě5 se rozkládají. Mnoho knih slove knihovnou6

Zpět    Obsah   Dále