LXXXIII - Jezdec
Jezdec1 dává (klade) na koně2 sedlo3 a to připíná popruhem4. Dává na něho také čabraku (kropíř)5. Ozdobuje ho pochvami, náčelníkem6, náprsníkem7 a podocasníkem8. Potom skáče na koně, dává nohy do třmenů9, do levé popadá otěž (stihlo)10 a udidlo11, kterým koně uhýbá a přidržuje. Pak zatíná ostruhy12, bádá (pošvihuje) proutkem13 a zdržuje náhubkem14. Vaky (visáky)15 visí u nádhlavku16 sedla, do kterých se strkají pistole17

Sám jezdec se odívá v krzno18. Plášť19 se uvazuje nazad. Pošta20 honem na koni jede. 
 


Zpět    Obsah   Dále