C - Hudební nástroje
Hudební nástroje jsou, které vydávají hlas: Předně, když se v ně bije, jako na cymbál1 paličkou; na zvoneček2 uvnitř kuličkou (srdéčkem) železnou; na řechtačku3 v kolo obracením; na brumlačku4 v ústa danou prstem; na buben5 a kotel6 paličkou7, jakož i na břinkadlo8 s cymbálkem9 a na tříhránek [triangl]10

Potom, na kterých struny se natahují a přebírají, jako na harfě11 a na klavíru12 oběma rukama; pravou toliko na loutně13, při které jsou krk14, vršek15 a kolíky16, jimiž struny17 se natahují nad stupníčkem (mostečkem)18, a na citeře19; na houslích20 smyčcem21 a na kolovrátku23 vnitřním kolečkem, které se otáčí. Při každém (tomto nástroji) noty22 levou rukou se berou. 

Konečně, na které se píská, totiž ústy: na píšťalu (flétnu)24, na šalmaji25, na dudy26, na cink27, na troubu28, na pozoun29; anebo měchy, jako varhany30
 


Zpět    Obsah   Dále