CXXXIV - Hry
V kostky1 hrajeme buď, kdo má víc, anebo je pouštíme (házíme) skrze nádobku2 na prkno3 počty (ciframi) popsané. A to jest hra štěstí odvážných hráčů. Šťastně i chytře se hrá kameny (vrhcáby) na vrhcábnici4 a v karty5. Kuličkami postrkovanými (rozháněnými) tyčí hráme na stolní desce6, kde toliko umění vítězí. Nejdůvtipnější hra jest šach (hra v šachy)7, kde říkaje dvě vojska polem se potkávají. 

Zpět    Obsah   Dále