LXX - Hrnčíř
Hrnčíř1 sedě za kruhem2 tvoří (dělá na něm) z hlíny3 hrnce4, džbány5, rendlíky (třínožce)6, mísy7, hliněné nádobí8, kachlíky9, pokličky10 a j. Potom je vypaluje v peci11 a polívá klejtem. Roztlučený (rozbitý) hrnec dává střepy12

Zpět    Obsah   Dále